Jau otro gadu LU datorzinātnes atzītas par darba devēju ieteiktāko studiju programmu

Jau otro gadu LU datorzinātnes atzītas par darba devēju ieteiktāko studiju programmu

 

Ceturtdien, 5. jūlijā, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv paziņojusi darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu aptauju rezultātus. Par darba devēju ieteiktāko studiju programmu jau otro gadu pēc kārtas kļuvusi Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes bakalaura studiju programma „Datorzinātnes”.

Studiju programma “Datorzinātnes” saņēmusi 158 darba devēju ieteikumus, un tas ir par 13 ieteikumu vairāk nekā pērn. LU Datorikas fakultātes dekāns Guntis Arnicāns uzsver, ka šādam pozitīvam darba devēju novērtējumam ir vairāki iemesli.

“Pirmkārt, tās ir kvalitatīvas zināšanas, ko sniedz augsta līmeņa mācībspēki. Otrkārt, ražošanas prakse, ar ko mūsu programma atšķiras no daudzām citām, arī ārzemju augstskolu programmām – prakse ilgst četrus mēnešus un ne tikai nodrošina studentiem pieredzi un papildu zināšanas, kas ļauj ātri iekļauties darba tirgū, bet arī ļauj labāk izprast un pārdomāt turpmāko studiju specializācijas virzienu. Treškārt, pārdomāta un aktuāla programmas struktūra un saturs. Šobrīd šī ir vienīgā IT bakalaura programma Latvijā, kas novērtēta ar Eiropas kvalitātes zīmi jeb Euro-Inf Quality Label, kas apliecina studiju programmu kvalitāti un spēju konkurēt ar citu Eiropas augstskolu studiju programmām,” skaidro G. Arnicāns.

Kopumā TOP 10 iekļuvušas trīs LU studiju programmas. 7. vietā ir LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programma “Komunikācijas zinātne”, bet 10. vietā ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programma “Vadības zinības”. Piemēram, TOP 50 darba devēji iekļāvuši arī tādas bakalaura studiju programmas kā “Tiesību zinātne”, “Grāmatvedība, analīze un audits”, “Ekonomika”, “Ķīmija”, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Finanšu menedžments”, kā arī maģistra studiju programmu “Datorzinātnes”.

Aptaujas rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk minēto profesiju lokā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares specialitātes, kā arī dažādas uzņēmuma darbības atbalsta profesijas, piemēram, mārketings, finanses un grāmatvedība. Topa veidotāji uzsver – tas, ka šīs profesijas un izglītības iestādes, kur tās apgūt, ir bieži ieteiktas, liecina, ka tieši šajās jomās ir sarežģīti atrast zinošus un kvalificētus speciālistus.

LU ir otrā darba devēju ieteiktākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. To apsteidz Rīgas Tehniskā universitāte, 3. vietā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bet tai seko biznesa augstskola “Turība”, Banku augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte, Augstskola RISEBA, Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, Vidzemes augstskola un Transporta un sakaru institūts.

Aptaujā, kas norisinājās no 20. jūnija līdz 3. jūlijam, viedokli pauda 2640 uzņēmumi, apliecinot, ka darba devēji ir ieinteresēti motivēt un iedvesmot jauniešus turpmākās karjeras izvēlē. “Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu tops ir labs informatīvais līdzeklis absolventiem, jo tā veidošanā piedalījās visdažādākie Latvijas uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti,” norāda LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Latvijas uzņēmumu pārstāvji ļoti aktīvi iesaistījās topa veidošanā, lai rekomendētu tās izglītības iestādes un studiju programmas, kurās, pēc viņu līdzšinējās pieredzes, iespējams gūt darba tirgum visatbilstošākās zināšanas un prasmes konkrētās profesijās. Topa autori noskaidrojuši, ka 93% absolventu, izvēloties studiju virzienu, ņem vērā darba devēju viedokli. Par to liecina arī pieaugošais topa sadaļas apmeklējums portālā “Prakse.lv” – aizvadītajā mācību gadā to skatījuši 260 000 cilvēku.

“Aicinām jauniešus izglītības iestāžu izvēli balstīt uz racionālu pieeju un uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo viņi ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauniešu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Viņi ir tie, kuri spēj pateikt, no kurām skolām nāk labākie absolventi,” rosina Prakse.lv vadītājs Jānis Logins.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā Prakse.lv.