Kā iegūt budžeta vietu viena semestra laikā? Studentes Alises Zīvertes pieredze

Kā iegūt budžeta vietu viena semestra laikā? Studentes Alises Zīvertes pieredze

 

Iegūt valsts finansētu budžeta vietu kārotajā studiju programmā ir ikviena jaunā studenta sapnis. Taču neiegūt to jau studiju sākumā nenozīmē to neiegūt pavisam. Tam lielisks pierādījums ir Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 1. kursa studente Alise Paula Zīverte, kura ļoti cerēto budžeta vietu ieguva pavisam negaidīti – studiju vidū šī gada pavasarī.

Studijas Juridiskajā fakultātē Alise uzsāka pērnā gada rudenī. Vidusskolu viņa absolvēja Kuldīgā, Kuldīgas Centra vidusskolā, un varēja lepoties ar augstām sekmēm. Taču lielā konkurence, stājoties kārotajā studiju programmā, jaunajai studentei uzreiz neļāva iegūt budžeta vietu.

“Reizē ar mani studijas uzsāka ap 300 jauniešu. Konkurence bija tiešām liela, taču citu alternatīvu, kur studēt, man nebija – biju nolēmusi studēt tieši LU Juridiskajā fakultātē. Paldies maniem vecākiem, kuri šajā periodā bija ļoti atsaucīgi un labvēlīgi un atbalstīja ar studiju maksu,” studiju uzsākšanu atceras Alise.

Tūlīt pēc studiju uzsākšanas viņai plāns bija skaidrs – ir jāiegūst tik augstas sekmes, lai jau nākamajā studiju gadā varētu turpināt studijas par valsts budžeta līdzekļiem. Tas būtu iespējams, jo katru gadu notiek tā sauktā rotācija, kad visi studiju programmā studējošie piedalās konkursā un pretendē uz budžeta vietām. 1. semestra sesiju Alise nokārtoja lieliski, bet kāroto budžeta vietu izdevās iegūt jau ātrāk nekā studiju gada beigās.

“2. semestra sākumā daļa studentu dažādu iemeslu dēļ izlēma studijas neturpināt, tajā skaitā arī tie, kuri jau studēja budžeta vietās. Un tad es saņēmu zvanu no Juridiskās fakultātes metodiķes, ka ir brīvas budžeta vietas un manas atzīmes ir tik augstas, lai es varētu ieņemt vietu budžetā. Kopumā mēs tādi bijām seši jaunieši. Sajūta, protams, bija ļoti patīkama – būt 45 visgudrāko studentu sarakstā, protams, bija liels gandrījums gan man, gan maniem vecākiem,” stāsta Alise.

Viņa norāda, ka pašlaik studijām jāvelta ļoti daudz laika un lielas pūles, lai budžeta vietu saglabātu, taču tā nebūt neesot viņas prioritāte – galvenais, ka studijas ir interesantas un dod zināšanas un iedvesmu turpmākai karjerai. “Man ļoti patīk manis izvēlētā studiju programma. Pasniedzēji ir zinoši un ieinteresēti savā jomā, tāpēc spēj radīt interesi arī mūsos. Mums ir daudz praktisku uzdevumu, piemēram, tiesu izspēles un nacionāla mēroga konkursi, mūs mudina veikt dziļas izpētes dažādos jautājumos un vēstures procesos. Es nekad iepriekš neesmu rakstījusi tik aizraujošus referātus un studiju darbus. Mācīties pie pasniedzējiem, kuri ir profesionāļi savā jomā, ir liels gods, un arī es kādreiz vēlētos būt viņu vietā – sajust tādu pašu cieņu no studentiem, kādu es tagad izjūtu pret viņiem.”

Budžeta vietas pieejamas vairāk nekā 80% LU studiju programmās un to skaits katrā studiju programmā ir atšķirīgs. Pieteikšanās studēt valsts finansētā budžeta vietā notiek reizē ar pieteikšanos izvēlētajai studiju programmai. Lai budžeta vietu iegūtu, jābūt pietiekami augstām sekmēm, taču katrā studiju programmā konkurss ir individuāls un atkarīgs gan no vietu skaita programmā, gan pretendentu skaita – jo mazāk budžeta vietu, jo lielāks konkurss.

Priekšrocības un papildu punkti dod tiesības iegūt studiju vietu ārpus konkursa, piemēram, ja skolēnam ir augsti rezultāti valsts vai starptautiskajās olimpiādēs, skolēns ir uzstājies Latvijas valsts skolēnu zinātniskajā konferencē vai piedalījies radošajos konkursos. Taču katru gadu jebkuram studentam ir iespēja budžeta vietu iegūt, piedaloties konkursā, kurā tiek vērtēta vidējā atzīme iepriekšējā studiju gadā. Ja vien visu gadu students ir cītīgi mācījies un bijis starp labākajiem, budžeta vieta viņam ir garantēta.

Atgādinām, ka jau pavisam drīz, 25. jūnijā, sāksies elektroniskā pieteikšanās studijām LU studiju programmās portālā Latvija.lv . Plašāka informācija par LU studiju programmu klāstu pieejama mājas lapā “Gribu studēt”, savukārt studiju programmu uzņemšanas kārtība un noteikumi pieejami šeit.