Pasniedzēji: studijām jābūt interesantām

Pasniedzēji: studijām jābūt interesantām

“Labs pasniedzējs ir tāds, kurš joprojām domā, kā varētu labāk pasniegt,” saka Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes profesors Andris Ambainis, viens no vadošajiem kvantu skaitļošanas zinātniekiem pasaulē. Viņa studentiem ir iespēja mācīties LU, kur zinošu un iedvesmojošu pasniedzēju netrūkst.

LU Soci‚lo zin‚tÚu fakult‚tes asoc. profesors Ivars Ijabs.

Jāspēj atsaukties uz “Troņu spēlēm”

Mūsdienās pasniedzējam vajadzības gadījumā jāspēj atsaukties arī uz “Troņu spēlēm” – pārliecinājies vadošais Latvijas politisko apstākļu analizētājs un komentētājs, Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Ivars Ijabs. Viņaprāt, pasniedzējam liels izaicinājums ir ieinteresēt studentus par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, radīt vēlmi iedziļināties, tos sistemātiski un metodoloģiski pētīt, parādot, ka realitāte, kurā dzīvojam, nav tikai melnbalta, kā reizēm jauniešiem šķiet.

“Studenti ir ļoti prasīga auditorija, jo viņi ir ļoti praktiski orientēti. Jauniešus interesē nevis spekulācijas, bet ideju praktisks pielietojums un tas, kādā veidā mēs varam ko iegūt no savas inovatīvās, radošās darbības,” norāda I. Ijabs. Politologs atzīst, ka jaunieši pasniedzēju vairs neuztver kā nenoliedzamu autoritāti, ir jāspēj pierādīt, ka viņā vajadzētu ieklausīties.

“Labs pasniedzējs ir kas vairāk nekā tikai pasniedzējs – viņš pats kā minimums dzīvo aktīvu profesionālo dzīvi jomā, kurā darbojas,” saka I. Ijabs. Viņaprāt, attiecībām ar studentiem ir jābūt simetriskām – ja pasniedzējs prasa no studentiem, lai viņi gatavojas lekcijām, mācās un ir aktīvi, tad arī pasniedzējam pašam jābūt gatavam investēt studiju procesā, lai nenāktu pie studentiem nesagatavojies, nekavētu nodarbības un termiņus.

Sarežģītais jāizstāsta vienkārši

Profesors Ambainis atzīst, ka viņam darbs ar studentiem ir iespēja nodot tālāk savas zināšanas un ieinteresēt tajā, kas saista viņu pašu.

“Matemātiskā datorzinātne ir relatīvi sarežģīta, tāpēc ir svarīgi studentiem to pasniegt tā, lai viņi nenobīstas un saprot, kāpēc teorētiskās zināšanas ir noderīgas un interesantas,” stāsta profesors, kurš ir dažādu nozīmīgu apbalvojumu laureāts, kā arī titula “Eiropas cilvēks Latvijā” ieguvējs 2016. gadā. “Skatos arī uz to, kā šīs sarežģītās lietas tiek pasniegtas citur, jo parasti, ja kaut ko māca daudz kur pasaulē, kāds jau ir izdomājis labāko veidu.”

Dažkārt studentu uzdotie jautājumi A.Ambainim liek pašam paskatīties uz kādu tematu no jauna skatupunkta. “Ja es kā pasniedzējs mēģinu vienkāršot lietas, lai tās padarītu skaidras studentiem, tad kaut ko iemācos arī pats. Ir bijuši gadījumi, kad man tas ir bijis noderīgi arī kā zinātniekam,” rezumē profesors.

LU Datorikas fakultâtes profesors Andris Ambainis.

Pasniedzējam jābūt izcili sagatavotam

“Darbs ar studentiem man sagādā patiesu prieku un gandarījumu. Man ļoti patīk šī dinamiskā vide, nepārtraukti jāseko līdzi aktualitātēm, lai spētu runāt valodā, kuru studenti saprot,” stāsta LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors Jānis Priede, kurš 2016. gadā ieguva Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs. J. Priedem ir  plaša starptautiskā pieredze – viņš ir pasniedzis vieslekcijas un stažējies Kolumbijas Universitātē Ņujorkā, Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē Vācijā, Tartu Universitātē un citviet.

“Manuprāt, mūsdienu studentus raksturo  burvīga iezīme – viņi zina, ko grib. Tas rada zināmu spiedienu arī uz pasniedzējiem, kuriem jābūt ne tikai zinošiem, bet arī izcili sagatavotiem nodarbībām,” norāda J. Priede. Viņš cenšas nodrošināt interesantu studiju procesu, lai tas veicinātu jebkuras vielas apguvi.

Savās nodarbībās profesors ievēro vairākus principus – vienlīdzīgu attieksmi pret visiem studentiem, savstarpēju cieņu un draudzīgu atmosfēru. “Katra pasniedzēja uzdevums ir sekot līdzi tam, ko viņš var darīt vēl labāk, lai atvieglotu studenta dzīvi, apgūstot vielu,” saka J. Priede. Tā kā lielākā daļa viņa vadīto nodarbību notiek angļu valodā, uzrunājot starptautiskos studentus, pasniedzējs ir gandarīts par iespēju ikdienā mācīties arī no saviem studentiem, kuri pārstāv dažādas kultūras un valstis.

Jânis Priede, LU BVEF profesors.

 

Studenti “visu” pieraksta 

Tā kā pasniedzējiem nodarbībās nākas daudz runāt, dažādi spilgti viņu izteicieni iegulst studentu atmiņā un laika gaidā folklorizējas. Sociālo zinātņu fakultāte pat ir izdevusi nelielu grāmatiņu “Dižteicieni”, kurā publicētas pasniedzēju spārnotās frāzes. Lūk, daži no studentu pierakstītajiem pasniedzēju domugraudiem:

“Cilvēks nav resns, bet gan horizontāli izaicinošs.”

Viktors Freibergs

“Sociālais kapitāls ir vecāki, pie kuriem var aizbraukt paēst.”

Dmitrijs Petrenko

“Hipotēzei un grūtniecībai ir viena līdzība – vai nu ir, vai nav.”

Jānis Ikstens

“Zinātne nenozīmē, ka es vienkārši sēžu istabā un esmu gudrs.”

Ivars Ījabs

“Pasniedzēj, kas ir talārs?” – “Talārs ir tas Betmena apmetnis, ko jūs vilksiet uz izlaidumu.”

Didzis Bērziņš