Reģionālās filiāles

Reģionālās filiāles

Kāpēc studēt Alūksnes filiālē?

ALŪKSNES FILIĀLE

Kāpēc studēt Alūksnes filiālē?

Studē Latvijas Universitātes vistālākajā filiālē (200 km no Rīgas) – Alūksnē.
Tuvāk mājām, lētāk nekā Rīgā! Ietaupīsi ģimenes budžetu!

Kvalitatīvs studiju process, profesionāls personāls, jo mēs katru uzņemam kā draugu.

Jūs būsiet mīļi gaidīti studijas uzsākt tieši divdesmitajā filiāles
jubilejas gadā – Alūksnē – Ziemeļvidzemes pērlē!

Anita Pētersone, LU Alūksnes filiāles direktore

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):
BAUSKAS FILIĀLE

Kāpēc studēt Bauskas filiālē?

BAUSKAS FILIĀLE

Kāpēc studēt Bauskas filiālē?

Nāc studēt Latvijas Universitātes filiālē Bauskā – vietā, kur aug priecīgi bērni, dzīvo spēcīgas ģimenes, saimnieko stiprākie Latvijas lauksaimnieki un radoši uzņēmēji!

Filiāle piedāvā profesionālā bakalaura studiju programmas: “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”, “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”. Šajās programmās skolotāju kvalitatīvu sagatavošanu un pilnveidi nodrošina starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā pazīstami docētāji. Filiāles absolventus var satikt Zemgales un citu reģionu izglītības iestādēs..

Bet, ja interesē bizness, izvēlies studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Komercdarbības organizācija”, un tas pavērs iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību kopā ar biznesa inkubatora atsaucīgajiem speciālistiem un pašvaldības atbalstu.

Studijas Latvijas Universitātes Bauskas filiālē – tā ir iespēja iegūt augstāko izglītību tuvāk mājām, izbaudīt dinamisku, bet tajā pat laikā mierpilnu ikdienu.

Benita Svareniece, LU Bauskas filiāles direktore

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):
CĒSU FILIĀLE

Kāpēc studēt Cēsu filiālē?

CĒSU FILIĀLE

Kāpēc studēt Cēsu filiālē?

LU Cēsu filiāle jau divdesmit trīs gadus studētgribētājiem no visas Vidzemes piedāvā dažāda līmeņa skolotāju un vadībzinātņu studiju programmas. Kvalitatīvs un mūsdienīgs studiju process mazpilsētas apstākļos organizēts tā, lai studenti varētu to savienot ar darbu.

Mūsu pasniedzēji ir zinoši gan pedagoģijas, psiholoģijas un vadībzinātņu teorijās, gan nozaru praksēs; daudzi no viņiem aktīvi darbojas VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

LU Cēsu filiālē izveidojusies profesionāla un motivēta darbinieku komanda, kas lepojas ar daudzajiem filiāles absolventiem, kuri ir pieprasīti darba tirgū un kuru ikdienas darbs veicina Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības labklājību.

Mārīte Raudziņa, LU Cēsu filiāles direktore

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):JĒKABPILS FILIĀLE

Kāpēc studēt Jēkabpils filiālē?

JĒKABPILS FILIĀLE

Kāpēc studēt Jēkabpils filiālē?

“Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta”, tā vēsta pilsētas moto. Tieši Jēkabpilī Tu vari uzsākt pārmaiņas savā dzīvē vai padarīt to vēl bagātāku, izvēloties studēt Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē plaši piedāvātajās pedagoģijas vai personāla vadības studiju programmās!
Studenti ir pieprasīti darba tirgū, ko pierāda gandrīz absolūta studentu nodarbinātība: absolventi, kuri ir pārliecināti par sevi, iegūtajām akadēmiskajām zināšanām un praktiskajām spējām, dibina uzņēmumus vai strādā par vadītājiem, vai ir profesionāli darbinieki.
Uz lekcijām mājīgajā un studiju procesam atbilstošajā Jēkabpils filiālē sestdienās ierodas studenti no dažādiem novadiem, līdz ar to šī ir unikāla iespēja veidot kontaktus, kas lieti noderēs ikdienā un nākotnē.
Augsti kvalificēti, pieredzējuši, erudīti un arī praktizējoši docētāji nodrošinās ne vien teorētiskas, bet arī praksē balstītas un interesantas lekcijas. Mūsu docētāji prot ieinteresēt – jāgarlaikojas nebūs!
Diploms, iegūtā kvalifikācija un personīgās īpašības palīdzēs pielāgoties un stiprināt Tavas pozīcijas mainīgajā un prasīgajā vidē, sniegs zināšanas un prasmes darba organizēšanā un vadīšanā, palīdzēs sasniegt ambiciozus dzīves mērķus, paplašinās redzesloku izvēlētajā nozarē.
Nāc studēt labo pārmaiņu pilsētā! Nāc studēt Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē!

Lolita Kostjukova, LU Jēkabpils filiāles direktora p.i.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):
KULDĪGAS FILIĀLE

Kāpēc studēt Kuldīgas filiālē?

KULDĪGAS FILIĀLE

Kāpēc studēt Kuldīgas filiālē?

Tikai kompetenti, inteliģenti un profesionāli speciālisti spēj veicināt un attīstīt mūsu valsts nākotni!

To apliecina vairāk kā 2000 absolventi, ar kuriem šodien lepojamies, jo viņi ir iestāžu un uzņēmumu vadītāji, dažādu jomu speciālisti un panākumiem bagāti pedagogi!

Nāc un pievienojies mērķtiecīgiem studentiem, kuri izvēlējušies kļūt par nākotnes pedagogiem, komercdarbības speciālistiem, biroja administratoriem, personāla speciālistiem, tirgzinību un tirdzniecības speciālistiem.
Iesāc savu karjeru LU Kuldīgas filiālē!

Ruta Karloviča, LU Kuldīgas filiāles direktore

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):
MADONAS FILIĀLE

Kāpēc studēt Madonas filiālē?

MADONAS FILIĀLE

Kāpēc studēt Madonas filiālē?

Madonas filiāli, kā augstākās izglītības iegūšanas vietu, studenti izvēlas jau vairāk nekā 20 gadus. Starp vairākiem simtiem absolventu ir gan iestāžu, gan privātu uzņēmumu vadītāji, sabiedrībā cienītas personības, profesionāļi dažādās tautsaimniecības nozarēs.
Paliekot dzīvot un strādāt reģionā, studenti saglabā māju sajūtu, studijas apvieno ar darbu, ietaupa finansiāli, vienlaikus izmanto visas Latvijas Universitātes studentu priekšrocības, piemēram, pretendēt uz stipendijām vai iegūt pieredzi ārpus Latvijas – mācību mobilitātes programmās.
Izvēloties studijas akreditētās pedagoģijas un komercdarbības programmās Madonas filiālē, tā būs iespēja iegūt augsti kvalificētu pedagogu un jomas profesionāļu individuālu uzmanību, jo studijas notiek mazās grupās. Šīs sadarbības rezultātu novērtē arī darba devēji, kuri piedāvā prakses un darba vietas esošajiem studentiem un absolventiem.
Madona ir iedzīvotājiem draudzīga dzīvesvieta, miera un harmonijas avots, ar bagātu kultūras un dabas resursu, un, tajā pat laikā – dinamiska, daudzveidīga un radošu personību atbalstoša pilsēta, kurā ir iespēja pilnveidoties visa mūža garumā un iegūt augstāko izglītību no pirmā līmeņa līdz pat maģistra studiju programmās lielās un tradīcijām bagātākās Latvijas augstskolas – Latvijas Universitātes – Madonas filiālē.
Īsteno savu sapni un nāc studēt vienā no uzņēmīgu personību atbalstošām pilsētām Latvijā – nāc studēt Madonā!

Lolita Kostjukova, LU Madonas filiāles direktore

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Profesionālā bakalaura studiju programma (vasaras uzņemšana):

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):
TUKUMA FILIĀLE

Kāpēc studēt LU Tukuma filiālē?

TUKUMA FILIĀLE

Kāpēc studēt LU Tukuma filiālē?

Ja tu vēlies kļūt par skolotāju un aizraut skolēnus ar inovatīvām idejām, un strādāt ar mūsdienīgām mācību metodēm, vai tev piemīt uzņēmējspēja, prasme stratēģiski plānot un patīk darbs birojā, tad nāc un pievienojies Tukuma filiāles studentu pulkam!
LU Tukuma filiāle piedāvā akreditētas studiju programmas pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijā, kā arī komercdarbības organizācijā un cilvēkresursu/biroja administrēšanā.

Filiāles pasniedzēji ir gan teorētiķi, gan praktiķi. Savukārt filiāles absolventi ir izglītības un valsts iestāžu vadītāji un darbinieki un veiksmīgi uzņēmēji.

Inga Jonuša, LU Tukuma filiāles direktore

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):VENTSPILS FILIĀLE

Kāpēc studēt Ventspils filiālē?

VENTSPILS FILIĀLE

Kāpēc studēt Ventspils filiālē?

Vai vēlies savus karjeras mērķus realizēt pilsētā ar rītdienu – Ventspilī?
Daudziem ventspilniekiem un novada iedzīvotājiem karjera iesākusies tieši ar studijām LU Ventspils filiālē.

Ja Tev patīk darbs ar bērniem, patīk kopā ar viņiem izzināt apkārtējo pasauli un izbaudīt to prieku un gandarījumu, ko sniedz tikai bērni, pievienojies studentiem pirmsskolas un sākumskolas skolotāju studiju programmā.

Ruta Karloviča, LU Ventspils filiāles direktore

Profesionālā bakalaura studiju programma (vasaras uzņemšana):

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):


Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):