This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / +371 67 034 444

Izvēlies savu fakultāti

Bioloģijas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē

Bioloģijas fakultāte

Visus, kuri ir studējuši bioloģiju vieno vēlme izprast visu dzīvo, kā arī biologa gars, kas tiek paņemts līdzi no studijām. Tā ir spēja spriest par dzīves (ne tikai dzīvības) norisēm, prasme atrast savu vietu dzīvē. Īstens biologs nav specialitāte, bet drīzāk dzīvesveids.

Bioloģijas fakultātē apgūst zinātni par visu dzīvo, sākot ar molekulām, kas veido šūnu un beidzot ar dzīvo organismu un vides mijiedarbībām ekosistēmās. Studijas notiek lekciju un semināru, kā arī laboratorijas darbu un lauka prakšu veidā, nodrošinot studentiem praktiskās iemaņas, kas viņiem tālāk noder darba gaitās. Prakses bāzē Kolkā studenti nelielās grupās un individuālās konsultācijās apgūst lauka biologiem nepieciešanās pētījumu metodes, bet Torņakalna Dabaszinātņu centrā mācās veikt precīzas molekulārās analīzes ar Baltijā modernāko mācību laboratoriju iekārtām un instrumentiem.

Biologus vieno vēlme izprast visu dzīvo, spēja spriest gan par dzīvības, gan par dzīves norisēm un prasme atrast savu vietu dzīvē. Daudzi Bioloģijas fakultātes absolventi ir labi zināmi kā veiksmīgi zinātnieki un bioloģijas pedagogi, kā dzejnieki un rakstnieki, mākslinieki un mūziķi, politiķi un biznesmeņi. Mūsu absolventi ir Latvijas augstskolu pasniedzēju un zinātnisko institūtu un laboratoriju darbinieku vidū, strādā valsts pārvaldes iestādēs, uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās.

Biologs ir gan profesija, gan dzīvesveids. Ar biologa garu 1. kursa studenti saskaras pirms studiju uzsākšanas studentu pašpārvaldes organizētā pasākumā “Nakts uz Raga” Kolkā, kura laikā viņi iepazīstas gan viens ar otru, gan ar vecāko kursu studentiem un pasniedzējiem.

Vairāk info

Datorikas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē

Datorikas fakultāte

Datorikas fakultāte piedāvā Eiropas ekspertu atzītas integrētas teorētiskās un praktiskās studijas ar apakšvirzienu izvēli datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, programminženierijā, informācijas sistēmās un datoru inženierijā.

Informācijas tehnoloģijas – tā ir augsti apmaksāta, iespējām bagāta, augstām virsotnēm un izaicinājumiem pilna nozare. Apgūstot programmēšanu LU, tu iemācīsies domāt un spriest loģiski, spēj radīt inovācijas un mainīt cilvēku ikdienu!

Datorikas fakultāte piedāvā Eiropas ekspertu atzītas integrētas teorētiskās un praktiskās studijas ar apakšvirzienu izvēli datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, programminženierijā, informācijas sistēmās un datoru inženierijā. Jau divu gadu laikā studentam ir iespēja saņemt savu pirmo kvalifikāciju “Programmētājs” vai “Datortīklu administrators” un paralēli turpmākām studijām uzsākt darba gaitas IT nozarē.

Datorikas fakultātes pasniedzēji ir vienlīdz stipri gan teorijā, gan ir guvuši praktisko pieredzi, strādājot industrijā, savukārt DF absolventus sastapsi gan Latvijas lielākajos uzņēmumos, gan veiksmīgos iesacējuzņēmumos (start up). Turklātlabās angļu valodas zināšanas paver mūsu absolventiem iespēju strādāt jebkurā pasaules valstī. Izvēlies Eiropas ekspertu akreditētas, studentu augsti novērtētas un pasaules TOP 5% iekļautas studijas – nāc studēt Datorikas fakultātē!

Vairāk info

Ekonomikas un vadības fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē

Ekonomikas un vadības fakultāte

Ekonomikas un vadības fakultāte ir lielākā Latvijas Universitātes fakultāte. Mēs piedāvājam studētgribētājiem 7 pamatstudiju programmas, 9 augstākā līmeņa studiju programmas un 3 doktora studiju programmas.

Ja esi aktīvs, mērķtiecīgs un uzņēmīgs, ja vēlies vadīt, analizēt un uzņēmumā vai organizācijā piedalīties dažādu nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, tad studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē ir īstā izvēle!

Ekonomika, vadības zinības, e-bizness, starptautiskā ekonomika, finanšu menedžments, grāmatvedība, mārketinga vadīšana, projektu vadīšana, Eiropas studijas – tā ir tikai daļa no 22 LU EVF piedāvātajām bakalaura un maģistra studiju programmām, kas sagatavo pieprasītus un zinošus speciālistus, kuri strādā valsts pārvaldē, uzņēmējdarbības sektorā, bankās, Eiropas Savienības institūcijās un veiksmīgi sevi pierāda gan Latvijā, gan ārpus tās.

Šeit tevi sagaida starptautiska studiju vide, jo daļā no EVF studiju programmām lekcijas tiek pasniegtas angļu valodā un tieši EVF no visām Latvijas Universitātes fakultātēm ir lielākais apmaiņas un pilna laika studentu skaits no daudzām pasaules valstīm. Šeit regulāri notiek arī ārvalstu lektoru vieslekcijas un semināri par visdažādākajām aktuālākajām tēmām. Mūsu mācībspēki ir novērtēti nozaru eksperti, kurus esošie studenti atzinīgi vērtē kā atsaucīgus un iedvesmojošus, bet reizē arī prasīgus, jo viņu galvenais mērķis ir sagatavot augsta līmeņa profesionāļus.

LU EVF studenti jau studiju laikā uzsāk īstenot savas biznesa idejas LU EVF esošajā LU studentu Biznesa inkubatorā, kas dibināts 2012. gadā un katru gadu uzņem arvien vairāk studentu komandu, kas vēlas pārbaudīt savas spējas uzņēmējdarbībā. Par ārpusstudiju aktivitātēm un studiju kvalitāti rūpējas aktīvie un atraktīvie studenti fakultātes Studentu pašpārvaldē. Tas viss un vēl vairāk Tevi sagaida LU EVF, kur savu studiju laikā iegūsi pasaules TOP 5% līmeņa izglītību!

Vairāk info

Fizikas un matemātikas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē

Fizikas un matemātikas fakultāte

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte ir LU akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Savu nākotni redzi skaitļu un aprēķinu pasaulē? Vēlies saskatīt likumsakarības, pamatot tās ar faktiem un argumentēt savu viedokli? Tad Fizikas un matemātikas fakultāte būs tev īstā vieta!

Tu vari izvēlēties studijas fizikas, matemātikas vai optometrijas programmās, kā arī iegūt profesionālo izglītību matemātiskajā statistikā. Šīs zināšanas būs labs pamats, ja vēlēsies attīstīt profesionālo izaugsmi IT industrijā, dažādu datu analīzē un pat medicīnā.

Studiju programmas iekļauj iespējas strādāt pētnieciskajos institūtos un augsto tehnoloģiju uzņēmumos. Tāpat, varēsi papildināt prasmes mācoties kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām, Erasmus programmas ietvaros. Pēc mācību beigšanas būsi gaidīts ikvienā darba vietā, kur nepieciešamas zināšanas datu analīzē, fizikā vai elektronikā. Tās ir bankas, apdrošināšanas uzņēmumi, auditorfirmas, ministrijas, kā arī specializētie optikas uzņēmumi un fizikas institūti.

Fiziķa un matemātiķa aso prātu un iegūtās zināšanas savā ikdienā izmanto fakultātes absolventi – bijušais Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, bijusī Ministru prezidente Laimdota Straujuma, kā arī Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis.

No mācībām brīvajā laikā būsi gaidīts fakultātes korī "Aura". Uz fiziku un matemātiku no nenopietnās puses ļaus paraudzīties slavenajās Fizmatu dienās un atpūtas nometnē Baldonē pavadītais laiks. Jāpiebilst, ka tieši nometnes "pārdzīvošana" daļai jauno studentu ir devusi iemeslu būt fizmatam!

Nāc studēt Fizikas un matemātikas fakultātē Latvijas Universitātē – vienīgajā Latvijas augstskolā pasaules universitāšu TOP 5%!

Vairāk info

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas, ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās - bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Ja tici Raiņa “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, tad zini: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē apgūstamās zinātnes - ģeogrāfija, vides zinātne un ģeoloģija - vienmēr pastāvēs un būs sabiedrībai aktuālas! Iespēja izzināt trīs nozares, kas saistītas gan ar Zemi un zemi, gan ar sociālo un dabaszinātņu jomu, gan ar cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem, gan ar iežiem un visiem Tev apkārt notiekošajiem procesiem, tiks dota, ja izvēlēsies studijas Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Fakultāte topošajam studentam dod iespēju kļūt par patstāvīgu, zinošu, zinātkāru erudītu un pilnveidot sevi par daudzpusīgu speciālistu.

Studiju procesā klausīsies gan zinošu pasniedzēju un vieslektoru lekcijas, gan veiksi laboratorijas un praktiskos darbus, dosies āra lekcijās, lauka dienās un praksēs. Ārpusstudiju laikā piedalīsies dažādos atraktīvos tradicionālajos ģeogrāfu pasākumos gan upēs svaigā gaisā, gan zem jumta draugu lokā, kuras nodrošina Studentu pašpārvalde.

Studijas notiek Baltijā modernākajā augstākās izglītības un zinātnes ēkā. Mūsdienīgas laboratorijas, tehnika, lekciju auditorijas, atpūtas telpas un plašums gaida Tevi! Nāc un izzini pasauli Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē! Kamēr vien eksistēs Zeme, arī ģeoloģija, vides zinātne un ģeogrāfija pastāvēs. Lai gan – ģeoloģija var būt arī uz Mēness un Marsa. Tāpēc izvēlies ilgtspējīgu profesiju.

Pievienojies Ģeogrāfu mafijai!

Vairāk info

Humanitāro zinātņu fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē

Humanitāro zinātņu fakultāte

Humanitāro zinātņu fakultātes pastāvēšanas mērķis ir LU studiju, zinātniskās un inovatīvās darbības organizēšana un veikšana valodniecībā, literatūrzinātnē, folkloristikā, antropoloģijā un mākslas (teātra) zinātnē, kā arī reģionālajās studijās un starpnozarē.

Humanitāro zinātņu fakultātes devīze ir veikt patiesi būtisku darbu – krāt un vairot dzīvei un darbam noderīgas zināšanas, kopt latviešu valodu, literatūru un kultūru, stiprināt dažādu tautu kultūru sakaru tradīcijas, to pētniecību un jaunradi.

Taču latviešu valoda, literatūra un kultūra nav vienīgais, ko fakultāte Tev var sniegt: LU HZF plašais un daudzveidīgais studiju programmu klāsts piedāvā apgūt 23 dažādas valodas un iegūt zināšanas tādās jomās kā valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, antropoloģija, mākslas (teātra) zinātne un reģionālās studijas.

Radošu fakultātes sabiedrisko dzīvi uztur Studentu pašpārvalde, kura ne tikai pārstāv studentu intereses fakultātē un LU, bet arī rīko dažādus pasākumus - starp iecienītākajiem ir Akustiskie dzejas un prozas vakari un Dzejas dienas fakultātes pagalma pļavā.

Vairāk info

Juridiskā fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē

Juridiskā fakultāte

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir lielākā, tradīcijām un sasniegumiem tiesību zinātnē bagātākā augstākās juridiskās izglītības realizētāja Latvijā. Fakultāte lepojas un ir pazīstama ar saviem mācībspēkiem un absolventiem – izciliem juristiem. Juridiskās fakultātes pasniedzēji līdzās akadēmiskajam darbam universitātē vienlaikus veic arī aktīvu profesionālo darbību jurisprudencē - ir tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti, notāri un dažādu valsts institūciju vadītāji. Arī Juridiskās fakultātes absolventi ir sabiedrībā ievērojami un veiksmīgi juristi.

Līdzās kvalificētiem pašmāju mācībspēkiem vieslekcijas, izvēles studiju kursus un tālākizglītības iespējas absolventiem piedāvā arī ārvalstu docētāji un nozares profesionāļi. ERASMUS+ studiju mobilitātes ietvaros studējošie var pavadīt semestri vai gadu kādā no fakultātes partneru universitātēm visā Eiropā. Arī studiju praksi iespējams realizēt ārvalstīs, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, starptautiskā advokātu birojā vai pētniecības institūtā.

Studenti savas zināšanas praksē pilnveido tiesas procesa izspēlēs, kas ir būtiska studiju procesa daļa Juridiskajā fakultātē. Tikai inscenējot tiesas procesu un sagatavojot procesuālos dokumentus, tiesību studenti iegūst prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas ikvienam juristam. Studentiem ir iespēja arī līdzdarboties fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā un profesionāļu vadībā risināt klientu juridiskas problēmsituācijas.

Vairāk info

Ķīmijas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Ķīmiskajā fakultātē

Ķīmijas fakultāte

LU Ķīmijas fakultāte ir ķīmijas akadēmiskās un profesionālās izglītības centrs. Fakultātē tiek realizētas bakalaura un maģistra studiju programmas. Bakalaura studiju programmai “Ķīmija” ir piešķirta starptautiska kvalitātes zīme Eurobachelor®

Ķīmijas fakultāte ir ķīmijas akadēmiskais izglītības centrs, kurā studenti, apgūstot plašas un vispusīgas zināšanas un prasmes, kļūst par profesionāliem ķīmiķiem vai dabaszinātņu skolotājiem, vai darba aizsardzības speciālistiem. Ķīmijas fakultāte atrodas Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un piedāvā jaunas, modernas, Eiropas līmeņa mācību laboratorijas un izcilus, zinošus pasniedzējus.

Ķīmiķi ir pieprasīti visdažādākajās jomās - pirmkārt, jau ķīmijas un farmācijas uzņēmumos, kvalitātes kontroles laboratorijās – sākot ar pārtikas produktu analīzi, naftas produktu kvalitātes noteikšanu un beidzot ar tiesu ekspertīžu niansēm. Vēl ķīmiķiem plašas iespējas piedāvā zinātniskie institūti: Organiskās sintēzes institūts, Koksnes ķīmijas institūts u.c. Ķīmijas fakultātē Ķīmijas bakalaura programmā trīs gados var iegūst Bakalaura grādu un šajos trīs gados iemāca visu, kas nepieciešams, lai uzsāktu darbu nozarē, jo programma ir sabalansēta un tai ir piešķirta “ Ķīmijas Eirobakalaura” kvalitātes zīme. Studentiem ir iespējas nodarboties ar pētniecību sākot jau ar pirmo kursu, tajā skaitā arī savās nākotnes darba vietās.

Parasti ķīmiķi turpina studijas maģistrantūrā, jo tas ļauj specializēties dziļāk kādā no ķīmijas apakšnozarēm, lai, apgūstot pieredzi, varētu kļūt par laboratoriju un uzņēmumu vadītājiem.

Vēl Ķīmijas fakultāte tiek realizēta arī unikāla programma, kurā tiek sagatavoti divu dabaszinātņu priekšmetu skolotāji. Jaunie skolotāji ir pieprasīti, mūsu absolventi ir labi sagatavoti un gandarīti par izvēli.

Nāc studēt fakultātē, kur ir draudzīgs pasniedzēju un studentu kolektīvs un var apgūt plaši pieprasītas profesijas!

Vairāk info

Medicīnas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

Medicīnas fakultāte

Visas programmas ir ļoti mūsdienīgas, jo veidotas, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un Skandināvijas valstu pieredzi. Studiju process ir demokrātisks un atvērts, tā pamatā ir princips – studiju centrā ir students.

Ja tavi mīļākie seriāli ir Grejas anatomija un Doktors Hauss un tavs aicinājums ir palīdzēt cilvēkiem, rūpēties par viņu veselību un glābt dzīvības, tad LU MF ir labākā vieta, lai apgūtu medmāsas, ārsta un farmaceita profesijas. Nāc un pievienojies veselības aprūpes profesionāļiem, kas pārzina jaunākās ārstēšanas metodes un vienlaikus ir izcili pētnieki un neaizstājami praktiķi.

LU MF pasniedzēji ir Latvijas un Eiropas veselības aprūpes vadošie speciālisti, lasīt lekcijas regulāri ierodas arī vieslektori no visas pasaules, talantīgākos no saviem studentiem labprāt aicinot arī praksē uz Vāciju, Zviedriju, Itāliju, ASV u.c. Pateicoties fakultātes mecenātiem, katru gadu izcils studiju un pētniecības darbs tiek atalgots arī ar vērtīgām stipendijām.

Savstarpēja cieņa un augsta saskarsmes kultūra ir fakultātes vizītkarte un atbalsts nopietnajā studiju procesā, kas pa spēkam tikai pašiem mērķtiecīgākajiem un gudrākajiem. Tāpēc te students jau no pirmās dienas tiek uzrunāts ar vārdiem “Labdien, kolēģi!”.

Studijas LU MF tev nodrošinās ne tikai aizraujošu un piepildītu dzīvi, bet arī starptautiski atzītu diplomu, kas dos iespēju brīvi strādāt gan Latvijā, gan Eiropā. Kļūsti par vienu no pasaulē prestižāko profesiju pārstāvjiem! Esi viens no TOP5%!

Vairāk info

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte ir patstāvīga un bagāta Latvijas Universitātes struktūrvienība, jo tās darbībā savijas vairākas cilvēkzinātnes: Izglītības zinātnes, Psiholoģija, Māksla. PPMF gatavo skolotājus dažādām izglītības pakāpēm.

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes darbībā savijas vairākas cilvēkzinātnes:

Izglītības zinātnes, kurās Pedagoģija veic audzināšanas un izglītības misiju teorijā un praksē; Izglītības vadība padziļina izpratni par teorētiskām zināšanām un praktiskā darba prasmēm izglītības iestāžu vadīšanā un izglītības pētniecībā, izvērtēšanā; Skolotāju izglītības virsuzdevums - šodienas un nākotnes skolotāju kvalitatīva sagatavošana un pilnveide.

Psiholoģija rūpējas par personības attīstību un pēta psihisko parādību likumsakarības;

Māksla atspoguļo īstenību mākslas tēlos un gādā par labā un daiļā izmantošanu audzināšanā.

Radošajā studiju procesā skolotāji un psihologi izglītojas dažādām izglītības pakāpēm. Kvalifikāciju un augstāko akadēmisko izglītību iegūst pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji, kā arī pedagogi ar pieredzi turpinot studijas tālākizglītībā.

Iedvesmojies no izciliem docētājiem, kuri pazīstami sabiedrībā kā profesionāļi un līderi savā nozarē, starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā.

Kļūsti par izcilu skolotāju, sociālo pedagogu, psihologu, mākslinieku LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē – vienīgajā Latvijas augstskolā pasaules TOP 5%.

Vairāk info

Sociālo zinātņu fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē

Sociālo zinātņu fakultāte

Fakultāte apvieno 4 informācijas gadsimtam noderīgākās un aktuālākās nodaļas – komunikācijas zinātni, politikas zinātni, informācijas pārvaldību un socioloģiju, nodrošinot zināšanas, ar ko vienmēr un visur spēt atrast, analizēt, izprast, ietekmēt un radīt informāciju, viedokli un notikumus.

Apgūsti informācijas gadsimtā aktuālu nozari – komunikācijas zinātni vai politoloģiju, informācijas pārvaldību vai socioloģiju! Pievienojies profesionāļiem, kuri rada, analizē, glabā un pasniedz informāciju, strādā ar sabiedrības pārvaldi, komunikāciju medijos, viedokļa veidošanu un pētniecību.

Vairākus LU SZF pasniedzējus tu jau pazīsti no medijiem kā redzamus viedokļa līderus un ekspertus. Pie mums vieslekcijas lasa visi Latvijas premjeri – tā ir politoloģijas nodaļas ieviesta tradīcija. Tevi gaida arī jaunas iepazīšanās ar Latvijas vadošajiem sociālo zinātņu profesionāļiem, pasaulē atzītiem pētniekiem un viņu zināšanām. Izcili pasniedzēji aizrauj – studē ar prieku!

Lai gūtu priekšstatu par LU SZF absolventa karjeras iespējām, izpēti nozaru amatu sarakstu, kā arī noskaties video intervijas! Pievieno redzētajam praksi multimediju studijā, medijos, iestādēs un uzņēmumos. Vēl pieskaiti radošu studentu aktivitātes un pārliecinies - studijas LU SZF būs lielisks tavas dzīves posms, kura laikā iegūsi pasaules TOP 5% līmeņa izglītību!

Vairāk info

Teoloģijas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē

Teoloģijas fakultāte

Teoloģijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska studiju un pētniecības struktūrvienība, kas nodarbojas ar kritisku pētniecību un sagatavo akadēmiski izglītotus teologus, reliģiju pētniekus, docētājus un speciālistus ētikas jautājumos.

Teoloģija un no tās izaugusī reliģiju pētniecība pieder pie senākajām cilvēces interešu jomām. Teoloģijas fakultāte aicina izprast reliģijas nozīmi un funkcijas sabiedrības procesos, skaidrot cilvēka tieksmi pēc reliģijas un nebaidīties iedziļināties ar reliģiju saistītos tekstos un to skaidrojumos. Kāpēc cilvēces vēsturē tik lielu lomu spēlē reliģija? Kāpēc daži ir gatavi mirt par to? Kas rakstīts Bībelē un Korānā? Vai reliģija ir kaitīga vai, tieši otrādi, dod cilvēkam absolūti nepieciešamo? Kā sadzīvot dažādām reliģiskām tradīcijām? Ja šie ir arī Tavi jautājumi, tad teoloģijas studijās dziļāk iepazīsi kristīgās ticības un prakses avotus, savukārt reliģiju zinātnes ļaus izzināt pasaules reliģijas, kā islāms, budisms, hinduisms; jaunās reliģiskās kustības. Šeit gūsi zināšanas arī vēsturē, filozofijā, psiholoģijā, socioloģijā, literatūrzinātnēs un citās nozarēs.

LU TF mācībspēkus, iespējams, būsi dzirdējis un redzējis dažādos Latvijas medijos – skaidrojot un rodot atbildes uz dažādiem ar reliģiju saistītiem jautājumiem. Tāpat fakultātē TOP5% līmeņa izglītību regulāri palīdz nodrošināt mūsu ārvalstu kolēģi no dažādām pasaules universitātēm.

LU TF absolventi veic reliģijas pētniecību un analītiku augstskolās, institūtos, medijos, nodrošina reliģisko izglītību, strādā valsts pārvaldes un reliģisko organizāciju administrācijā, praktizē baznīcās un citās reliģiskās organizācijās, kā arī darbojas nevalstiskajās organizācijās, piemēram, cilvēktiesību un sociālā darba jomās.

Vairāk info

Vēstures un filozofijas fakultāte

Studē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē

Vēstures un filozofijas fakultāte

Vēstures un filozofijas fakultāte nodrošina akadēmiskas studijas vēsturē un filozofijā un piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Studē senākās klasiskās humanitārās zinātnes un varēsi brīvi un stabili justies šodienas dinamiskajā pasaulē, jo būsi bruņots ar kritisko domāšanu, labām faktoloģiskām zināšanām, māku lasīt un klausīties, salīdzināt, diskutēt un aizstāvēt savu viedokli, vienmēr attīstīties caur jaunu zināšanu apguvi. Pieskaries vēstures pirmavotam arheoloģiskajos izrakumos un arhīva krātuvē! Izbaudi pirmatklājēja prieku, lasot ievērojamu domātāju tekstus!

LU VFF absolventi ir sastopami visur - gan valsts pārvaldē līdz pat augstākajiem amatiem, diplomātiskajā dienestā, medijos, pašvaldībās, PR kompānijās, biznesā un politikā. Nāc studēt VFF un Tev būs unikāla iespēja smelties zināšanas no Latvijā un aiz tās robežām atzītiem vēstures un filozofijas speciālistiem, cilvēkiem ar unikālām zināšanām, kā arī dzirdēt viesprofesorus no daudzām pasaules universitātēm.

Pievieno redzētajam praksi arheoloģiskajos izrakumos, muzejos , arhīvos, dalību izbraukuma semināros Latvijā un ārpus tās! Vēl pieskaiti radošu studentu aktivitātes un pārliecinies - studijas LU VFF būs lielisks tavas dzīves posms, kura laikā iegūsi pasaules TOP 5% līmeņa izglītību!

Vairāk info
  1. Home
  2. Kā pieteikties
  3. Uzdot jautājumu
aizvērt logu

Mūsu absolventi

Latvijas universitātes absolvents Raimonds Vējonis

Biologs un politiķis, pašreizējais Latvijas Valsts prezidents, bijušais Latvijas aizsardzības ministrs, vides ministrs un Saeimas deputāts.

Bioloģijas fakultāte

Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
Latvijas universitātes absolvents Rūta Dimanta

"Kopīgais labums ir tas, kas šobrīd uztur mūsdienu Latviju. Izglītība ir viena no pamatlietām, lai darbotos kopējais sabiedriskais labums."

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Rūta Dimanta

Labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja
Latvijas universitātes absolvents Juris Hmeļņickis

"Lai gūtu panākumus karjerā, ir jāmācās, jāstrādā un jāpilnveido savas zināšanas."

Ķīmijas fakultāte

Juris Hmeļņickis

AS "Grindeks" kvalitātes direktors
Latvijas universitātes absolvents Baiba Runce

TV3 raidījuma "Bez tabu" reportiere.

Sociālo zinātņu fakultāte

Baiba Runce

TV dīva
Latvijas universitātes absolvents Vjačeslavs Kaščejevs

Par sasniegumiem kvantu nanoelektronikā saņēmis prestižo Pasaules Ekonomikas foruma balvu.

Fizikas un matemātikas fakultāte

Vjačeslavs Kaščejevs

LU asociētais profesors, fiziķis
Latvijas universitātes absolvents Laura Ardava

Latvijas Trešās atmodas posma eksperte.

Sociālo zinātņu fakultāte

Laura Ardava

Latvijas Universitātes pasniedzēja un pētniece
Latvijas universitātes absolvents Juris Šteinbergs

Molekulārbiologs, TV personība, aktīvs zinātnes popularizētājs.

Bioloģijas fakultāte

Juris Šteinbergs

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks
Latvijas universitātes absolvents Ilmārs Poikāns

Sabiedrībā pazīstams kā "hakeris NEO".

Fizikas un matemātikas fakultāte

Ilmārs Poikāns

Matemātikas un informātikas institūta pētnieks
Latvijas universitātes absolvents Maksims Jegorovs

"Nevienam nav noslēpums, ka potenciāls panākumiem IT nozarē ir milzīgs, bet vienīgā atslēga uz panākumiem ir laba izglītība."

Datorikas fakultāte

Maksims Jegorovs

Uzņēmuma “Accenture Latvia” vadītājs
Latvijas universitātes absolvents Oskars Lepers

Pēc izglītības filozofs, dzīves baudītājs, intelektuālis un kompānijas dvēsele.

Sociālo zinātņu fakultāte

Oskars Lepers

LNT žurnālists, Star FM radio balss
  1. Raimonds Vējonis & Rūta Dimanta
  2. Juris Hmeļņickis & Baiba Runce
  3. Vjačeslava Kašcejevs & Laura Ardava
  4. Juris Šteinbergs & Ilmārs Poikāns
  5. Maksims Jegorovs & Oskars Lepers

Ieraksti savu e-pastu un saņem aktuālāko informāciju par studiju uzsākšanu Latvijas Universitatē!


4 Zvaigznes vienīgajai Latvijā

Latvijas Universitāte QS stars 4 zvaigznes

Latvijas Universitāte QS Stars University reitingā novērtēta ar 4 no 5 zvaigznēm Studiju darba jomā LU guvusi augstāko novērtējumu tādā kategorijā kā studentu apmierinātība kopumā un apmierinātība ar mācību darbu. Nodarbinātības jomā LU saņēmusi maksimālo punktu skaitu apakškategorijā "Absolventu nodarbinātības rādītāji". Savukārt pētniecības jomā maksimālais punktu skaits saņemts apakškategorijā "Produktīvi akadēmiskie eksperti", kas atspoguļo fakultāšu pārstāvju īpatsvaru, kuri ir starptautiski atpazīstami savas jomas eksperti.

Uzzini vairāk par Latvijas Universitātes piedāvātajām studiju iespējām!

GRIBU STUDĒT !